درج آگهی

قدیمی ترین عکس از شیراز

قدیمی ترین عکس از شیراز

از قدیمیترین عکسهای شیراز که بوسیله میرزا حسن عکاسباشی حدود سال ۱۲۸۶خورشیدی از دامنه کوه چهل مقام گرفته شده است . در جلو تصویر ، هفت تنان ، ساختمان بعدی چهل تنان و در آخر ساختمانی که سه درخت سرو آن هویدا است حافظیه می باشد .

قدیمی ترین عکس از شیراز

قدیمی ترین عکس از شیراز

قدیمی ترین عکس از شیراز

آخرین رویداد ها و اخبار شیراز

مشاهده همه