درج آگهی

جدول شهرستان­‌های نارنجی و قرمز کشور از تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ الی ۱۵ فرودین ۱۴۰۰

جدول شهرستان­‌های نارنجی و قرمز کشور از تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ الی ۱۵ فرودین ۱۴۰۰

ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در اطلاعیه شماره ۵ خود، جدول رنگ­بندی شهرستان‌­های نارنجی و قرمز کشور بر ممنوعیت مسافرت«از» و «به» شهرهای نارنجی و قرمزرا اعلام کرد.

کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در اطلاعیه شماره ۵ خود، ضمن اعلام جدول رنگ­بندی شهرستان‌­های نارنجی و قرمز کشور از تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ الی ۱۵ فروردین ۱۴۰۰، و تأکید بر ممنوعیت مسافرت«از» و «به» شهرهای نارنجی و قرمز، از همه مردم عزیز برای موکول کردن سفرها به زمان مناسب دعوت کرد.

کرونا

آخرین رویداد ها و اخبار شیراز

مشاهده همه