درج آگهی

محله های قدیمی و دروازه های شیراز

محله های قدیمی و دروازه های شیراز

محله های قدیمی شیراز عبارتند از : اسحاق بیگ، محله بازار مرغ، محله بالا کفت(بالا کفد)، محله درب شاهزاده، محله درب مسجد نو، محله سر باغ، محله سر دزدک (محل زندگی داش آکل یکی از پهلوانان شیراز)، محله سنگ سیاه، محله لب آب، محله میدان شاه، محله یهود.

محله های قدیمی شیراز

محله های قدیمی شیراز عبارتند از : اسحاق بیگ، محله بازار مرغ، محله بالا کفت(بالا کفد)، محله درب شاهزاده، محله درب مسجد نو، محله سر باغ، محله سر دزدک (محل زندگی داش آکل یکی از پهلوانان شیراز)، محله سنگ سیاه، محله لب آب، محله میدان شاه، محله یهود.

دروازه ها

در قدیم شیراز دارای هفت دروازه بوده است. در حال حاضر در شیراز دروازه ها در شیراز به غیر از دروازه قرآن وجود ندارند اما مردم محل دروازه های قدیم را به نام دروازه نام می برند که عبارتند از:

دروازه اصفهان: در نزدیکی پل شاه میر حمزه 

دروازه سعدی: در نزدیکی خیابان زند (نزدیک میدان ولی عصر)

دروازه قصابخانه: بین فلکه شهید مفتح و فلکه خاتون

دروازه کازرون: در مرکز خیابان قانی

دروازه شاه داعی الله: در بلوار سیبویه (ابتدای بلوار خیابان آرامگاه شاه داعی الله)

دروازه قرآن: در انتهای هفت تنان.

دروازه باغشاه : ابتدا در اول خیابان داریوش، بعدها خیابان باغشاه . فلسطین کنونی. (محله جهودها)

خانه های قدیمی

در شیراز تعداد 178 خانه قدیمی وجود دارد که دو خانه از ان از دوره زندیه و بقیه از دوره قاجار می باشد

 

آخرین رویداد ها و اخبار شیراز

مشاهده همه