درج آگهی

بازدید رایگان میراث فرهنگی در شیراز

بازدید رایگان میراث فرهنگی در شیراز

بازدید رایگان از میراث فرهنگی در شیراز به مناسبت 28 اردیبهشت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

امروز 28 اردیبهشت ماه به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی در شیراز بازدید از حافظیه و سعدیه، ارگ کریمخانی، موزه سنگ های تاریخی هفت تنان، موزه پارس، موزه گرمابه وکیل،  میراث های جهانی "تخت جمشید و موزه تخت جمشید، پاسارگاد رایگان است.
روز جهانی میراث فرهنگی

روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

روز جهانی میراث فرهنگی

روز جهانی میراث فرهنگی

آخرین رویداد ها و اخبار شیراز

مشاهده همه